HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – Sistem bezbednosti hrane

Podrazumevani standard naše proizvodnje

logog-b2-small2

"HACCP predstavlja sistem za identifikaciju, ocenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja za bezbednost hrane." - Codex Alimentarius

HACCP je sistem upravljanja u kome se bezbednost hrane razmatra kroz analizu i kontrolu bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti (hazarda) od ulaznih sirovina, rukovanja, proizvodnje, distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda.

HACCP sistem sastoji se od dve osnovne komponente:

haccp-268x300

 • HA predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procenu njihove štetnosti po ljudsko zdravlje.
 • CCP (kritične kontrolne tačke) predstavlja postupke u proizvodnji u kojima se može sprečiti ili eliminisati rizik po sigurnost hrane ili se njegov uticaj svesti na prihvatljiv nivo. Jednostavno, moguće ih je kontrolisati.

Hazard – Opasnost po zdravlje u određenoj tački procesa proizvodnje namirnice.
Analysis – Analiza opasnosti moguće kontaminacije proizvoda u svakoj tački procesa proizvodnje namirnice.
Critical – Određivanje kritične tačke u procesu po zdravstvenu bezbednost proizvoda.
Control – Kontrola kritične tačke procesa.
Point – Tačaka procesa proizvodnje namirnice..

haccp-lg

Osnovni cilj HACCP koncepta je proizvodnja bezbednih prehrambenih proizvoda. Taj metod podrazumeva proizvodnju zdravstveno ispravnih namirnica preventivnim delovanjem, a ne posledičnim (inspekcijskim) delovanjem. HACCP sistem podrazumeva uspostavljanje odgovornosti za bezbednost namirnica svih učesnika u lancu proizvodnje hrane.

HACCP je fleksibilan sistem, prilagođava se svim vrstama proizvoda u svakoj karici lanca proizvodnje, distribucije i rukovanja hranom, "od njive do trpeze". Grane prehrambene industrije koje zahtevaju HACCP sistem su:

 • proizvodnja, prerada i pakovanje;
 • skladištenje, transport i distribucija;
 • priprema i distribucija hrane za potrebe bolnica, dečijih ustanova, hotela, restorana;
 • trgovina, maloprodaja i ugostiteljstvo;
 • organska prehrambena industrija.

HACCP treba da implementiraju:

 • Sve proizvodnje i prerade ( pekare, mesare, mlekare, klanice, proizvodnje kolača i torti, proizvodnje marmelade, proizvodnje sokova, alkoholnoh i bezalkoholnih pića, prerade voća, povrća, proizvodnje konditorskih proizvoda, bombona i dr.),
 • Sve proizvodnje i prerade vode za piće kao i vode koja se upotrebljava , odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane,
 • Sve organizacije koje se bave pakovanjem i prepakivanjem prehrambenih proizvoda,
 • Sve organizacije koje se bave skladištenjem, transportom i distribucijom svih prehrambenih proizvoda,
 • Organizacije koje se bave pripremom i distribucijom hrane – za potrebe bolnica, dečijih ustanova, hotela, restorana, avionskih i drugih kompanija,
 • Objekti javne i kolektivne ishrane ( javne kuhinje, kantine, bolnice, vrtići, škole i sl. ),
 • Trgovine – prodavnice, supermarketi, megamarketi, svi veleprodajni objekti,
 • Maloprodajni objekti,
 • Ugostiteljski objekti kao i ketering usluge I usluge isporuke gotove hrane i dr.

Da bi organizacija mogla uspešno razviti i preimenjivati HACCP plan, potrebno je najpre definisati njegov okvir (područja primene plana) i cilj (analiza opasnosti i identifikacija tačaka gde su rizici njihove pojave najveći i gde se oni mogu kontolisati, tj. smanjiti ili otkloniti).

Preduslov za kvalitetno definisanje okvira i cilja HACCP Plana su sledeće aktivnosti tj. 5 koraka koje organizacija mora sprovesti:

 1. Obuka i formiranje tima za HACCP;
 2. Opis proizvoda;
 3. Utvrđivanje namenjene upotrebe proizvoda;
 4. Izrada dijagrama toka procesa;
 5. Verifikovanje dijagrama toka procesa.

haccp_certification_

HACCP nije nezavisan program, već je deo većeg sistema kontrole koji uključuje i sprovođenje univerzalnih procedura koje se primenjuju za kontrolu opštih uslova i okruženja proizvodnje i doprinose bezbednosti proizvoda.
Programi koji treba da budu usvojeni, primenjeni i dokumentovani su:

 • GMP – dobra proizvođačka praksa,
 • SOP – standardne operativne procedure,
 • SSOP – standardne operativne procedure higijene.

Razvoj i implementacija HACCP se sprovodi kroz 7 principa:

 1. Analiza rizika – Identifikuje opasnosti koje bi se mogle sprečiti kako bi se mogle eliminisati ili svesti na prihvatljiv nivo. Rizici mogu biti biološki kao sto su mikrobi, hemijski kao sto su toksini i fizički kao sto su metalni fragmenti ili staklo;
 2. Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka – Procesi se snime, naprave se dijagrami procesa i na njima se odrede kontrolne točke; tačke u proizvodnji hrane – od ulaznih sirovina preko procesuiranja i otpremanja, do konzumiranja od strane kupca – u kojima se potencijalni rizici mogu kontrolisati: kuvanje, pakovanje, hlađenje i detekcija metala;
 3. Uspostavljanje kritičnih granica na kritičnim mestima – Potrebno je označiti kritične granice za ustanovljenu opasnost. Odnosno, potrebno je označiti granicu koja razdvaja prihvatljivo od neprihvatljivog;
 4. Postupci nadzora – Uspostavljanje sistema nadzora zadatih kontrola i/ili laboratorijsko ispitivanje, da bi se osigurala njihova tačnost/valjanost;
 5. Korektivni postupci – Postupci koje treba primeniti ukoliko nadzor pokaže da kritične kontrolne tačke nisu pod kontrolom;
 6. Uspostavljanje procedure verifikacije – Postupci za proveru valjanosti HACCP sistema. Uvođenje dodatnih testova ili paralelnih provera da bi se osiguralo ispravno delovanje glavnih delova sistema prema predviđenim, standardima;
 7. Priprema dokumentacije – Sistem dokumentacije koji tačno beleži detalje svih operacija proizvodnje: tehnološke aspekte (vreme, temperatura i mikrobiološke parametre), i lične odgovornosti radnika.

Za razliku od tradicionalnog inspekcijskog pregleda proizvoda na kraju proizvodnog procesa, HACCP predstavlja integrisani preventivni sistem koji osigurava bezbednost hrane u svakom delu procesa proizvodnje i distribucije, čime doprinosi smanjenju rizika po zdravlje stanovništva.

haccp_prednosti_1

Prednosti primene ovog sistema su:

 • redukuje pojavu bolesti izazvanih hranom;
 • obezbeđuje snabdevanje stanovnika zdravstveno bezbednim prehrambenim proizvodima;
 • omogućuje ispunjenje zahteva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor;
 • omogućuje efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća;
 • povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu;
 • uklanja barijere internacionalne trgovine;
 • omogućuje efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda;
 • povećava profit.

HACCP se ne odnosi na kvalitet proizvoda već samo na njegovu zdrevstvenu bezbednost.

Primena HACCP-a je kompatibilna sa primenom sistema upravljanja kvalitetom, kao što su standardi serije ISO 9000.

Po okončanju uvođenja neophodno je sprovesti: stalno održavanje i nadgradnju sistema, stalan interni i eksterni nadzor, korigovanje sistema kod promena u tehnološkom postupku ili promeni sirovina i, napokon, sertifikaciju sistema.

Za razliku od tradicionalnog inspekcijskog pregleda proizvoda na kraju proizvodnog procesa, HACCP predstavlja integrisani preventivni sistem koji osigurava bezbednost hrane u svakom delu procesa proizvodnje i distribucije, čime doprinosi smanjenju rizika po zdravlje stanovništva.

Prednosti primene ovog sistema su:

 • redukuje pojavu bolesti izazvanih hranom;
 • obezbeđuje snabdevanje stanovnika zdravstveno bezbednim prehrambenim proizvodima;
 • omogućuje ispunjenje zahteva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor;
 • omogućuje efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća;
 • povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu;
 • uklanja barijere internacionalne trgovine;
 • omogućuje efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda;
 • povećava profit.

HACCP se ne odnosi na kvalitet proizvoda već samo na njegovu zdrevstvenu bezbednost.

Primena HACCP-a je kompatibilna sa primenom sistema upravljanja kvalitetom, kao što su standardi serije ISO 9000.

Po okončanju uvođenja neophodno je sprovesti: stalno održavanje i nadgradnju sistema, stalan interni i eksterni nadzor, korigovanje sistema kod promena u tehnološkom postupku ili promeni sirovina i, napokon, sertifikaciju sistema.

 

haccp_principi_

NA VRH TOP